Tambahkan ke kegemaran
 
Alih keluar daripada kegemaran

Bahan-bahan Ruangan pendaraban

Bahan-bahan Ruangan pendaraban membolehkan anda untuk mengira mendarabkan (produk) dua nombor, menggunakan kaedah ruangan pendaraban, dan mendapatkan lembaran kerja pendaraban lajur.

Masukkan dua nombor, didarab dan berganda.

di darab dengan