Tambahkan ke kegemaran
 
Alih keluar daripada kegemaran

Bahan-bahan Ruangan tambahan

Kalkulator penambahan lajur membolehkan anda untuk mengira menambah (jumlah) bagi dua nombor, menggunakan kaedah tambahan kolum, dan mendapatkan lembaran kerja penambahan lajur.

Masukkan dua nombor

plus