Tambahkan ke kegemaran
 
Alih keluar daripada kegemaran

Latihan nombor tambahan

Kalkulator penambahan lajur membolehkan anda untuk mengira menambah (jumlah) bagi dua nombor, menggunakan kaedah tambahan kolum, dan mendapatkan lembaran kerja penambahan lajur.

Masukkan dua nombor

plus