Tambahkan ke kegemaran
 
Alih keluar daripada kegemaran

Kalkulator pecahan. Menambah, menolak, mendarab, membahagi pecahan.

Kalkulator pecahan boleh mengira operasi matematik dengan pecahan dan nombor bercampur, seperti menambah, menolak, mendarab, menolak dan mengurangkan pecahan.
Untuk mengira jumlah, tolak, darab dan bahagi dua pecahan, masukkan pengangka, penyebut, bahagian integer pecahan, dan memilih operasi dari senarai. Masukkan tanda negatif di bahagian integer pecahan, jika perlu.