Tambahkan ke kegemaran
 
Alih keluar daripada kegemaran

Memaksa pecutan jisim definisi kalkulator

Force definisi pecutan jisim kalkulator membolehkan anda untuk mengira kuantiti fizik seperti daya, jisim, pecutan objek, dan pergantungan mereka antara satu sama lain.

Kira daya, jisim atau pecutan?

     
Massa (m): kg
Pecutan (a): m / s 2
Force — merupakan pengaruh yang cenderung untuk menukar gerakan jasad atau menghasilkan gerakan atau tekanan dalam badan yang bergerak. F = m * a - Force dikira dengan mendarabkan jisim badan dan pecutan.