Tambahkan ke kegemaran
 
Alih keluar daripada kegemaran

Undang-undang Newton graviti universal

Undang-undang Newton graviti universal membolehkan anda untuk mengira jisim dua objek, distanse dan daya graviti di antara mereka, dengan menggunakan undang-undang Newton graviti universal.

Kira dengan formula daya graviti

Jisim objek m1: kg
Jisim objek m2: kg
Jarak antara objek (r): m
Formula daya graviti


di mana G - tetap mempunyai graviti nilai 6,67384 (80) * 10-11 m3/(Kg s2), m1, m2 - jisim objek, R - jarak di antara mereka