Tambahkan ke kegemaran
 
Alih keluar daripada kegemaran

Tambah atau tolak hari dan masa dari tarikh

Masa penambah calcultor - menambah masa untuk tarikh atau tolak masa dari tarikh.