Tambahkan ke kegemaran
 
Alih keluar daripada kegemaran

Undang-undang kalkulator Gay-lussac ini

Undang-undang kalkulator Gay-lussac membolehkan anda untuk mengira jumlah awal dan akhir dan suhu gas dari persamaan undang-undang gay-lussac ini.

Apa parameter mengira dari undang-undang Gay-lussac ini

Tekanan awal (Pi):
Suhu awal (Ti):
Tekanan akhir (Pf):
Hasilnya:
Hitung suhu akhir
Undang-undang Gay-lussac menyatakan bahawa tekanan berjisim tetap gas unggul pada isipadu malar adalah berkadar terus dengan suhu mutlaknya:
Gay-Lussac Law
mana Pi - tekanan awal, Ti - suhu awal, Pf - tekanan akhir, Tf - suhu akhir.