Tambahkan ke kegemaran
 
Alih keluar daripada kegemaran

Perpuluhan kepada pecahan dan pecahan kepada perpuluhan kalkulator

Perpuluhan kepada pecahan dan pecahan kepada kalkulator perpuluhan, membolehkan anda untuk menukar pecahan dan nombor bercampur kepada pecahan perpuluhan, atau pecahan perpuluhan kepada pecahan mudah dan nombor bercampur. Untuk menukarkan pecahan kepada perpuluhan, masukkan pengangka, penyebut, bahagian integer pecahan dan tanda negatif di bahagian integer pecahan, jika perlu.
Memasukkan pecahan: